De upplevelser vi fått inverkar på vårt  sätt att vara på, tänka kring vår livssituation och kring den bild vi har av oss själva och vår omgivning.

 

Ibland möter vi svårigheter och det kan kännas omöjligt att på egen hand komma vidare. Då kan det kännas bra att möta någon att prata med, en terapeut, någon som lyssnar och ger utrymme för reflektion. Det kan ge möjlighet för nya tankar, andra handlingar och ge förändringar kring hur vi ser på oss själva och på andra.