Samtalen är kvalitetssäkrade genom...

-       att legitimationen  har getts av Socialstyrelsen

-       att dokumentation och  journalföring sker enligt patientjournallagen

-       att undertecknad innehar F-skattsedel

-       att det finns patientförsäkring