När kan det vara aktuellt med terapi ?

När du känner att du behöver få en utökad kunskap kring dig själv, kan det vara värdefullt att få stöd för detta via samtal.

                                      

Det kan handla om ...   

  • Oro, ångest och stress
  • Relationsproblem och konflikter  
  • Möten med bekymmer och sorg                      
  • Sjukdom och livskriser          
  • Problem i familjen

                                     

 Det är du som bestämmer vad samtalet skall handla om - I vårt möte ges utrymme för reflektion och självklart gäller tystnadsplikt!