I många år arbetade jag som pedagog. När jag ville vidarutbilda mig läste jag psykoterapi, steg- 1, med psykodynamisk inriktning. Efter en  tid  kompletterade jag med en ett-årig utbildning i Kognitiv beteendeterapi. Jag har också en 2-årig handledarutbildning . När det var tid att utbilda mig vidare till Leg psykoterapeut, steg 2, valde jag familjeinriktning. 

 

 

       I samtal har jag arbetat med enskilda personer, med par och familjer i olika verksamheter som skola, primärvård, anhörigstöd, äldreomsorg, behandlingshem för missbruk. Jag arbetar också med familjerådgivning i vöstra Östergötland. Jag har mångårig erfarenhet av handledning för personal och arbetslag i olika verksamheter och organisationer.