Familjerådgivning

Familjerådgivningen vid samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem.

Som par och familj kan man behöva få stöd med att...

  • Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
  • Bättre förstå och acceptera sig själv och varandra
  • Finna möjligheter att hantera problem och konflikter
  • Bryta destruktiva mönster